19420121 - Landsbygden. Tingstäde.

Landsbygden.

TINGSTÄDE.
Upptagning av is i träsket är ett arbete som för närvarande sysselsätter ett antal personer härute. Istäcket, som nu täcker träsket, har nämligen nått en tjocklek av bortåt 30 cm., varav cirka hälften utgöres av prima kärnis.
Upptagningen av isen pågår strax intill flygbryggan och isblocken transporteras sedan, dels med hästskjutsar till Tingstäde station för vidare transport på järnväg, dels med bilar direkt till uppköpare i Visby och kringliggande trakter.
Även i många bondgårdar har man nu gått in för att lägga upp isupplag för sommarens behov, varvid man nu givetvis passar på att utfylla dessa, medan tillfälle gives.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16