19420122 - Död. Ingeborg Cecilia Carola Bachér.

Min älskade lilla Mamma Fru Ingeborg Cecilia Carola Bachér f. Boklund avled stilla söndagen den 18 januari 1942 i Stockholm, sörjd av mig, släkt och vänner.
MÄRIT BACHÉR

Jordfästningen äger rum i Solna kyrka tisdagen den 27 januari kl. 2 e. m.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Januari 1942
N:r 17