19420122 - Död. Edla Lindbom.

Vår kära Uppa Edla Lindbom, f. Hallgren avled stilla efter ett långt och tåligt buret lidande den 20/1 1942.
Östergarn den 22 jan. 1942.
BRITA GERTRUD BJÖRT

Jordens oro viker
för den frid som varar,
graven allt förliker,
himlen allt förklarar.

För dem, som önska följa den avlidna till graven, sker samling vid Kräklingbo kyrka, där jordfästningen äger rum söndagen den 25 jan. kl. 2 e. m.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Januari 1942
N:r 17