19461202 - Död. Inga.

Min älskade maka, vår kära dotter och syster Inga insomnade lugnt och stilla i dag efter att långt tåligt buret lidande i sitt 39:e levnadsår, djupt sörjd, begråten av make, föräldrar, syskon, släkt
och vänner.
Malmö och Visby d. 1 dec. 1946.
THURE NILSSON
Theresia och Viktor Finberg
Syskon och syskonbarn

Nu brustit har ditt trogna hjärta,
din kära stämma tystnat har,
du lämnat oss i sorg och smärta,
men vackert står ditt minne kvar.Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280