19461219 - Deltagande. SIGNE ANDERSSON.

För alla bevis på vänligt deltagande vid min kära hustrus
SIGNE ANDERSSON
bortgång samt för den rika blomstergärden vid hennes bår framför jag mitt hjärtligaste tack.
GRAHAM ANDERSSONGotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295