19461219 - Riksantikvarien intresserad

Riksantikvarien intresserad
av Café Brons restaurering.

Konsul Erik Lundberg i Visby har begärt riksantikvariens stöd att erhålla byggnadstillstånd för vissa underhållsarbeten i fastigheten Cafe Bron. Riksantikvarien framhåller i denna sak, att den timrade byggnaden utgör ett mycket stort kulturhistoriskt värde och att det därför är synnerligen angeläget att vidta åtgärder till skydd för densamma. Den löper i nuvarande skick mycket stor risk att skadas och riksantikvarien vitsordar därför att medgivande lämnas för en grundlig konservering av byggnaden. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295