19461218 - Skogsauktion i Roma.

Skogsauktion i Roma.

Fredagen den 20 december 1946 kl. 14 försäljes genom auktion i Roma skola avverkningsrätten till å samtliga Roma pastorat tillhöriga boställen utstämplad skog. Timmer- och vedskog i 12 olika poster av varierande storlek från 10 till 91 kbm. Prövningsrätt förbehålles. Närmare upplysningar genom boställsvärdarne E. Svensson, Diskarve, C. Törnvall, Björksarve, Hj. Hagvall, Kallings, och Ernst Pettersson, Folkedarve.
Pastoratskyrkorådet.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294