19461223 - Dödsfall.

Dödsfall.

Efter en kort tids sjukdom har lantbrukaren Knut Nygren, Bringes i Norrlanda, avlidit. Den avlidne, som var sextiofyra år gammal, sörjes närmast av maka och barn.Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298