19461223 - Adjunkt von Kieseritzky död.

Adjunkt von Kieseritzky död.

I går eftermiddag avled på Visby lasarett läroverksadjunkten Fjodar von Kieseritzky i en ålder av 45 år. Redan då han i fjol höstas började sin tjänst som språklärare vid Visby läroverk var han märkt av sjukdom, som under denna höst tog en allvarlig vändning och obevekligt förde till döden. Dock höll han sig uppe i det längsta och ännu för någon vecka sedan kunde han leda sina lektioner, om också med uppbådande av hela sin viljestyrka. Han var en stilla och försynt man, som undergivet bar sitt lidande utan att beklaga sig och han fyllde också sin plikt till det sista.
Bland kollegerna efterlämnar han minnet av en mycket kunnig och lärd man, som genom omfattande studier och långa resor var kunnig i ett otal språk och tomrummet efter denna högt kvalificerade kraft blir givetvis stort. Eleverna uppskattade honom mycket som lärare och bevisade detta bl. a. med en vacker blomsterhälsning till hans sjukbädd på lasarettet.
Närmast sörjande är tre barn, som går på läroverket här, samt moder och en syster i Tyskland.
Fjodor von Kieseritzky var född 1901 i Dorpat som son till ett ryskt statsråd. År 1917 emigrerade han till Sverige och tog sina grundläggande examina i Stockholm och Uppsala innan hen fortsatte med studier i Jena och Paris, där han studerade orientaliska språk. Hans tjänstgöring som lärare hade huvudsakligen varit förlagd till olika skolor i Uppsala tills han i fjol förordnades som adjunkt i tyska och franska vid härvarande läroverk. Ett 15-tal europeiska länder hade han korsat igenom på sina studieresor, som förutom språkstudier också upptog arbete på olika kända museer i Europa.Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298