19470912 - Auktion i Halla.

Auktion i Halla.

TORSDAGEN DEN 18 SEPT. kl. 1 e. m. låter Ludvig Karlsson, Broa, genom offentlig auktion försälja samtliga kreatur och en del lösöre, varav nämnes: Kreatur: 2 st. valacker 8 och 11 år, ett skogs-russto dräktigt, 10 st. prima mjölkkor varav de flesta högdräktiga eller nykalvade, 12 st. kvigor varav 6 st. högdräktiga. 1 tjur 11/2 år. Nötkreaturen reaktionsfria och har smittosam kastning ej förekommit. 2 st. högdräktiga grissuggor. Redskap: 2 bilvagnar varav en ny stor med prima gummi, åkvagn, åksläde, slåttermaskin, kultivator, vedkross, decimalvåg, selar, varav ett par bättre nickelselar, div. handredskap m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 maj 1948 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1947
N:r 208