19470912 - Auktion i Fidenäs.

Auktion i Fidenäs.

ONSDAGEN DEN 17 SEPT. kl. 1 e. m. låter Hjalmar Lindberg, Fide, till följe fastighetens försäljning och avflyttning till fastlandet genom offentlig auktion försälja allt lösöre varav nämnes: 2 bufMer, 2 ekbord, byråar, stolar, bord, sängar, lavoar med marmorskiva, nästan ny soffa, radioapparat, väggur, symaskin, bordsmangel, barnvagn, konserveringsapparat, sylt- och konservburkar, lampor, sprit- och fotogenkök, div. köksinventarier, pressjärn, köttina och baljor, jutesäckar, hyvelbänk, slipsten, div. handredskap, sparkstötting, barnkälke, 10 siknät, skottkärra, ett parti bräder o. annat virke, 12 st. höns m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 december 1947 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1947
N:r 208