19470915 - Dödsfall.

Dödsfall.

Sjuttiofyra år gammal har fru Mathilda Eklund, Visby, avlidit. Den bortgångna var i många år anställd som städerska hos Visby stad och avgick för några år sedan med pension. Hon var även en verksam medlem av nykterhetsrörelsen och sedan ett 40-tal år medlem av NTO, där hon också var hedersledamot. Hon sörjes närmast av dotter och svärson.

Hemmansägaren Rudolf Elgstrand, Mickels i Silte, har avlidit i sitt sextionde levnadsår. Han var född vid Simes i Hablingbo, men övertog vid sitt giftermål gården vid Mickels. Den bortgångne, som innehaft en del förtroendeuppdrag och bl. a. varit kyrkvärd, sörjes närmast av två söner, syskon och svägerska.Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210