19470922 - Hyresgästförening bildad i Visby.

Hyresgästförening bildad i Visby.

En hyresgästförening i Visby bildades i går vid sammanträde i Folkets hus. De närvarande hälsades välkomna av ingenjör E. W. Svedberg, som i ett anförande redogjorde för hyresgäströrelsen och betydelsen av att tillhöra en hyresgästförening. F. n. omfattar hyresgäströrelsen 125,000 medlemmar. Tal. redogjorde så för förmånerna av att tillhöra hyresgästförening, hur man får stöd och rättshjälp vid tvister med fastighetsägaren. Han framhöll vidare, att hyrorna är en av de största utgiftsposterna i en budget, varför det är ett vitalt intresse för alla löntagare att tillse att de höjda penninglönerna ej ätes upp av höjda hyror.
Till interimsstyrelse utsågs ingenjör E. W. Svedberg, ordförande, typograf Elis F. Nygren, sekreterare, chaufför Alvar Bergström, kassör samt löjtnant Sigurd Stengård och red. Pelle Sollerman. Anmälan om medlemskap kan göras till någon av interimsstyrelsens ledamöter.Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 September 1947
N:r 216