19470903 - Landsbygden. Garda.

Landsbygden.

GARDA.
Den kristna verksamheten. Så här års plägar den kristna verksamheten i allmänhet inte bjuda på så mycket nytt. Det är den mest brådskande tiden, då skörden skall klaras, och det är rätt naturligt att man i dessa arbetskraftsbristens tider måste energiskt inrikta sig på skördearbetet, och annan verksamhet får taga hänsyn till detta. Den kristna verksamheten får då i regel inskränka sig till de vanliga gudstjänsterna i kyrkan och predikobesöken i missionshuset.
Under den gångna veckan blev det dock ett avbrott från det vanliga genom att även vår socken hade besök från Missionsskolan på Lidingö under den gotlandsresa, som skolan anordnat. Varje kväll från och med onsdagen till och med lördagen samt på söndagsförmiddagen höllos offentliga möten i missionshuset, och på dagarna gjordes besök i hemmen för samtal och skriftspridning. De som sålunda besökte socknen voro missionslärare Bruno Nyström, välkänd inom Missionsförbundet från sin tidigare ungdomssekreteraretjänst samt sin verksamhet inom Missionsskolan under de sista 27 åren, samt en elev från vardera av skolans fjärde och första klasser, resp. västerbottning och värmlänning. Samtliga kommo med en god förkunnelse och sång förekommo i mötena. Trots den bråda tiden voro mötena ganska välbesökta.
Skördearbetet är väl vad stråsäden beträffar i stort sett färdigt och tröskningen pågår. Vårsäden ger nog i allmänhet ett gott resultat, men vetet har ej givit vad man beräknat. Det är väl röda vetemyggan, som varit framme här också.
Torkan och den intensiva värmen blev ett streck i beräkningarna om god skörd. Rotfrukterna ha lidit hårt, och då deras normala utveckling fordra en hel del nederbörd under augusti, nödgas man räkna med minskad skörd. Visserligen kan man märka att de 5 mm. regn, som kom vid månadsskiftet, verkade uppfriskande på växtligheten, men fråga är om den mäktar ta igen vad den förlorat under torrperioden. Givetvis har även betesvallarna lidit hårt.
Odling av trädgårdsprodukter har ju kommit igång allt mer och mer, och i år har särskilt gurkodlingen givit mycket gott resultat. Här i socknen beräknar man att skörderesultatet av gurkor för året kommer att ligga mellan 75 och 100 ton. Fläcksjukan har man i år sluppit ganska lindrigt ifrån.
Rapssådd verkställdes i rätt stor utsträckning under första hälften av augusti. På grund av det ovissa i prissättningen av brödsäd var det en del brödsädesareal som gick till rapsodling, alltså en felräkning bland så många andra när man trodde att det var god tid att göra upp med bönderna. Det kommer att betyda mindre brödsädesskörd i nästa höst. Aj aj aj, då är det ju val!Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200