19470906 - Död. Hilda Karolina Jakobsson.

Min älskade maka vår kära moder Hilda Karolina Jakobsson f. Lönnberg insomnade i den sista vilan den 4 sept. i sitt 86:te levnadsår, lämnande oss i sorg och saknad.
Ekeby i Eskelhem.
JAKOB JAKOBSSON
Barn och Barnbarn

Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en idog hand har domnat,
Din arbetsdag har tagit slut,
Ditt trötta huvud somnat.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203