19470906 - Flygdag

FlygdagGotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203