19470908 - Flygdagen blev succé.

Flygdagen blev succé.
Strålande väder, flotta uppvisningar och 9,000 åskådare.

De gode gutar ha rykte om sig att vara ett flygsinnat släkte och det ryktet jävades ingalunda vid den stora flygdagen i går, anordnad av Gotlands flygklubb och Gotlänningen. Det var invasion från alla delar av ön o. åskådarantalet uppskattas när det var som mest till cirka 9,000 personer. Långa bilkaravaner började redan i god tid ringla sig ut mot flygplatsen, för att inte tala om alla cyklandes människor och fotgängandes stadsbor, som skulle ut för att på närmare håll bekanta sig med helikoptern och alla de andra luftkärrorna av olika snitt och format. Förutom helikoptern, som väl blev populärast av alla, fanns i den i aktion varande maskinparken även engelske kungens f. d. privatåk. Förresten var det internationellt även på så sätt att några norrmän infunnit sig med sina maskiner. I flaggprakten utanför flygpaviljongen märktes därför också de norska färgerna.
Och så var det programmet, som var både omfattande och intressant och bjöd på diverse nummer som väl nu av mången gute skådades för första gången. Som första nummer var ankomst- och landningstävling, där 15-talet maskiner från olika håll droppade in på för det mesta fina tider. Segraren i klass I hade sålunda använt en säger en sekund för lång tid, vad sägs om den prestationen! De norska maskinerna som i lördags startat från Oslo, fingo också synnerligen fina tider. I klass I segrade hr K. Drotte på en Ercoupe, närmast följd av ett par norrmän. I klass II (yrkesförare) segrade hr Fourschou på en Puss Moth.
Av de i landningstävlingen deltagande ekipagen startade ett från Jönköping och ett från Stockholm. De övriga hade att flyga från flygplatsen i Visby till Hemse kyrka, vars torn rundades, för att sedan över fyren på Stora Karlsö flyga mot målet, Visby flygplats. I detta sammanhang kan även nämnas att flera av de tidigare anmälda ekipagen inte kunde ställa upp på grund av oväder på fastlandssidan.
Och så var det dags för red. Bertil Kahlström att hälsningstala från tribunen. Han började med att konstatera att den moderna flygkonstens historia inte är lång men i stället så mycket mer fylld av bragd och äventyr. Människans längtan att flyga är däremot av gammalt datum, fortsatte hr Kahlström, som därefter bl. a. erinrade om Leonardo da Vinci, vilken för 450 år sedan studerade fåglarnas sätt att flyga och även blev den förste som angav helikopterns ide. Även vår egen Kristoffer Polhem var inne på flygningens problem. I fortsättningen erinrade tal. i korthet om bröderna Wright och om Bleriot, om det första flygcertifikatet, den första flygningen över Engelska kanalen, om Charles Lindberghs atlantflygning m. m., varefter han fastslog, att flygningen sedan med fantastisk fart gick mot sin fulländning. I dag korsas jordklotet av reguljära flyglinjer och resor som förr togo dygn i anspråk avvrkas nu på timmar. Till sist hoppades tal., att flygets fortsatta utveckling skall ske i fredens hägn och hälsade samtliga medverkande, därvid särskilt norrmännen, samt den stora publiken välkomna till Gotlands första flygdag.
Efter hälsningstalet var det klart för en märklig stafett, i vilket två lag deltogo. Lagen bestodo av motorcykel, bil, löpare och flygplan. Först var det motorcykeln som hade att överlämna
stafetten till bilen, vilken i sin tur efter en viss sträcka överbringade den till en flygmaskin, som sedan skulle gå ned mot löparen på fältet coh låta stafetten dala ned till denna och föras i mål. Ena lagets flyg hade att runda Väskinde kyrktorn och det andra Hejdeby kyrka. Det var lag II som segrade med tid 9,45,2 medan lag I fick cirka 5 sek. sämre tid, med noteringen 9,50.
Synnerligen vacker och elegant blev uppvisningen av två glidflygplan och två segelflygplan. Planen startades dels med vinsch och dels medelst bogsering och manövrerades sedan elegant och fint i luften i formationsflygning och andra beundrade manövrer;
ett av de mera uppskattade programinslagen. Därefter var det fru Thörings tur att uppträda på den luftiga arenan. Hennes uppgift var att jaga leksaksballonger i det blå, en ingalunda lätt uppgift. Av ett halvdussin uppsläppta ballonger lyckades hon bara "ta ner" en, men det var vackert så. Vädret var ju ur arrangörs- och publiksynpunkt strålande, men det skarpa solljuset försvårade uppgiften för den ballongjagande maskinen.
Så var man framme vid helikopterns uppvisning, som blev livligt senterad. Helikoptern är tydligen ett synnerligen märkilgt luftåk, som kan företa sig de mest underliga saker. Den snurrade som en karusell, agerade hiss rakt upp och ned, den slog fram och back, gick i sidled och bar sig överhuvud taget åt som om samtliga naturlagar inte exi= sterade för dess vidkommande.
Men i det fallet kom i tillämpliga delar hr Gösta Falck med en av flygklubbens maskiner inte långt efter i sin strålande uppvisning av avancerad flygning. Andlöst åskådade den mång-tusenhövdade publiken den skicklige "luftakrobatens" svindlande manövrer, vilka samtliga gingo flott och säkert under "det höga taket".    Det blev många spännande minuter med mag-kittlande looping the loop med och utan topproll, halsbrytande vertikalsvängar med hisnande dykning samt först och sist ryggflygning, allt avslutat med en elegant landning efter en lika elegant vingglidning. Fantastiskt bra gjort och hr Falck blev mannen för dagen.
Helikoptern var därpå ännu en gång i elden och demonstrerade livräddning.
En eka med botten i vädret hade placerats ute på fältet och på farkosten ifråga satt den nödställde, en vinkande man. Maskinen gick upp och manövrerade sig fram och ner till mannen, som därefter hissades upp i en lina för att sedan lyckligen landsättas. Helikoptern är tydligen en mycket användbar sak i åtskilliga situationer.
Under detta programinslag gick fru Thüring åter till väders, för att låta publiken gissa på vilken höjd hon befann sig när hon över flygfältet sköt ett skott från sin maskin. Publiken hade då att skriva ned sina gissningar om höjden och sedan avlämna sir a uppgifter. Det blev sannolikt högst varierande siffr yr, men den som gissade rätt eller kommit så nära rätta siffran som möjligt har att motse en flygtur gratis och franco.
Så följde flygdagens sista nummer, defilering av de deltagande planen, vilka under defileringen presenterades i högtalaren av speakern, löjtnant H. Frölén, vilken för övrigt skötte sitt maktpåliggande uppdrag på ett ypperligt sätt och höll låda med sitt stora auditorium. Efter flygningarnas slut demonstrerades planen till yttermera visso på marken och vidare gåvos gratis bioföreställningar i den stora hangaren, där flygfilmer visades för sammanlagt 4,000 besökare. Allra sist förekom passagerareflygningar med olika plan, däribland helikoptern. Och därmed var den första stora flygdagen på Gotland tillända. Den hade gynnats av ett strålande högsommarväder och får nog betraktas som något av en succé.Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 September 1947
N:r 204