19520903 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

SEXTIO ÅR fyller på lördag sömmerskan fröken Signe Eriksson, Lunds i Västerhejde. Hon är född i Träkumla och har gjort sig känd som en duktig sömmerska. Religiöst intresserad har hon sedan ungdomen varit medlem av Visby baptistförsamling, vars sångkör hon även tillhör.

FEMTIO ÅR fyller på lördag vulkanisör Gustaf Rosvall, Vinetagatan 12, Visby. Han är född i Rute och var anställd vid Vallevikens cementfabrik som laborant i femton år tills fabriken lades ned. Efter några år vid Smöjen i Hellvi flyttade han till Visby, där han nu arbetar som vulkanisör hos Motorcentralen. Under sinf'tid i Rute var han verksam inom Fabriks avd. 310, bland annat som kassör i tio års tid. Under Hellviperioden tillhörde han styrelsen i avd. 321. Han tillhörde då också kyrkorådet och var kyrkvärd.

Femtio år fyller söndagen den 7 sept. skomakarmäst. Birger Bergström, Ljugarn. Han är född i Ganthem och kom tidigt i förvärvsarbete. Efter flerårig lärotid hos olika mästare inom skomakaryrket i Visby, och Stockholm blev han sin egen och har varit bosatt bland annat i Fårösund, Vall och Halla samt sedan sex år tillbaka i Ljugarn. Han tillhör styrelsen i Ljugarns arbetarkommun och har under några år varit ordförande i kommunen. På fritiden kopplar han gärna av med strövtåg med bössa och hund i skog och mark eller också tas frimärksalbumet fram, en lika kär sysselsättning på fritiden.

På måndag fyller småskollärarinnan Rakel Edberg, född Jarl, Klintehamn, femtio år. Hon är född i G:a Karleby i Finland och avlade 1926 småskollärarinneexamen i Stockholm. Under år 1926-28 uppehöll hon tjänsten som e. o. lärarinna i Norrlanda, där hon blev ordinarie sistnämnda år och där hon sedan stannade till 30 juni i år, då hon genom omorganisation av Norrlanda skola flyttades till Klinte kyrkskola. Sedan 1946 är hon gift med hr Gustaf Edberg.
1932-1951 var hon ledamot av Norrlanda barnavårdsnämnd och 1941-50 sekr. i Gotlandskretsen av Sveriges småskollärarförbund. Sång och musik heter hennes hobbies.

Femtio år fyller på lördag fru Lonny Margaretha Lundin, Nickarve i Vänge.Gotlänningen
Onsdagen 3 september 1952
Nr 203
Årgång 69
Lösnummer 20 öre