19520911 - Jordfästningar

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i tisdags stoftet efter sömmerskan Hilma Kaxéll, Klintehamn. Den högtidliga Akten inleddes med ps. 331: 1-3, varpå kyrkoherde E. Amer, Eksta, höll griftetal med utgång från Matt. 20: 8. Efter jordfästningen sjöngs ps. 416: 3-5. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd och ett kort tal hölls av fru Margit Lindström.

Stoftet efter fru Helga Levander, Vasstäde i Hablingbo, har vigts till den sista vilan. Samlingen ägde rum på kyrkogården, där kistan tidigare bisatts. Sedan ps. 331: 1-3 sjungits höll kyrkoherde E. Amer griftetal med text från Ps. 103: 15-17 o. förrättade jordfästningen. Akten avslutades med ps. 324: 1-4. Den bortgångnas minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Till gravens ro har vigts stoftet efter fru Elin Magnusson, Butvier i Sproge. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 377: 1-2, varpå kyrkoherde E. Amér höll griftetal med utgång från Luk. 16: 10. Sedan officianten förrättat jordfästningen avslutades akten med ps. 416: 4-5. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd och ett tack från den bortgångnas grannar och vänner frambars av lantbruk. Josef Kviberg.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter eldaren Josef Johansson, Visby. Sorgeakten i Östra gravkapellet inleddes med ps. 540, varpå domkyrkokomminister Nils Öberg höll en betraktelse utgående från orden i Ps. 90: 12, samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 549: 2, varpå kistan bars ut under sorgemusik för att föras till Norra begravningsplatsen, där gravsättningen ägde rum.
En vacker gärd av kransar och blommor hade ägnats den bortgångnes minne. Bland kransarna märktes en från forna arbetskamrater vid bryggerietriet, en från befäl och kamrater på s/s Drotten och en från Sjöfolksförbundet.

Stoftet efter kvarnägaren Henne Yttergren, Bjers i Endre, fördes på lördagen till den sista vilan.
Kistan inbars i Endre, kyrka under det att kantor Gullin spelade sorgemusik på orgeln. Därefter sjöngs ps. 572: 1-2, varpå kyrkoherde Gustav Enwall höll griftetalet och förrättade jordfästningen. Denna avslutades med ps. 568: 3-6, varpå kistan bars ut under sorgemusik och sänktes i graven. Vid denna nedlades även en myckenhet kransar, däribland en från Kvarnägareföreningen (K. F. Jonsson, Hemse), en från Endre skyttegille (L. Göransson), och en, från Veteranerna i Endre skyttegille (J. Larsson).
Till sist samlades begravningsgästerna till en minnesstund i hemvärnsgården.Gotlänningen
Torsdagen 11 september 1952
Nr 210
Årgång 69
Lösnummer 20 öre