19520915 - Bondeförbundets valmöten

Bondeförbundets valmöten på lördagskvällen hölls i Klintehamn, Levide, Anga och Östergarn, och för föredragen svarade resp. landstingsmännen Ivar Pettersson, Helmer Karlquist och Erik Forslund samt riksdagsman Nils Franzen. I går eftermiddag stod Fårösund och Fårö på programmet med riksdagsmännen Per Svensson resp. Nils Franzen som talare. I går kväll var möten ordnade i Fide och Öja, på vilka platser trädgårdsmästare Harry Jakobsson resp. nämndeman Joel Herlitz talade. Valfilmen »Bättre 50-tal» jämte kortfilmen om bondeförbundets fyra statsråd visades och därjämte förekom underhållningsprogram. Publiktillslutningen var nästan genomgående mycket god.
Eksta, Fröjel, Dalhem och Ganthem står på mötesprogrammet i kväll och talare blir resp. landstingsmännen Erik Forslund, Ivar Pettersson och Helmer Karlquist samt fru Matilda Olofsson. Tisdag kväll ordnas möten i Rone, Hemse, Fole och Hejnum.Gotlänningen
Måndagen 15 september 1952
Nr 213
Årgång 69
Lösnummer 20 öre