19520917 - Fil. ämbetsexamen

Fil. ämbetsexamen har avlagts vid Uppsala universitet av Ebba Spångberg, f. Lindqvist, från Klintehamn.Gotlänningen
Onsdagen 17 september 1952
Nr 215
Årgång 69
Lösnummer 20 öre