19520919 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på måndag änkefru Vandla. Olofsson, Mannegårda i Lye. Hon är född i Ala och änka efter lantbr. Olof Olofsson. Jubilaren har tidigare tillhört lutherska syföreningen.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag fru Ida Karolina Vallin, Stux i Bunge. Jubilaren som i många år tillhört Röda korset har gjort sig känd som en gladlynt och omtyckt kvinna.

SEXTIO ÅR fyller på måndag hem.-äg. Oskar Hansson Knuts i Väskinde. Han har genomgått Hemse folkhögskola samt har fungerat som fjärdingsman i Väskinde. Han har även varit revisor av socknens räkenskaper m. m.

FEMTIO ÅR fyller om tisdag fru Ebba Kahlströrn, f. Lindbom, Klintehamn. Hon är född i Klintehamn och var åren 1923-24 barnsjuksköterska på Flensburgska barnsjukhuset i Malmö. Åren 1926-29 genomgick hon Röda korsets sjuksköterskeskola o. var sedan opeationssköter. på Sabbatsbergs sjukhus i Sthlm fram till år 1941, då hon ingick äktenskap med ämneslärare Karl Kahlström, Klintehamn. Fru Kahlström har i Klintehamns kommun uppdraget som barnavårdsman o. fosterbarnsinspektör. Hon tillhör också styrelsen för Gotlands lokalavdelning av Rädda barnen.

Femtio år fyller på onsdag byggnadsarbetaren Jonas Andersson, S:t Hansgatan 1 i Visby. Han är född i Järvsö i Gävleborgs län och kom till Gotland för åtta år sedan som byggnadsarbetare. F. n. 1r han anställd hos Nya Asfalt AB.Gotlänningen
Fredagen 19 september 1952
Nr 217
Årgång 69
Lösnummer 20 öre