19520923 - Jordfästning

Jordfästning

Till den sista vilan har vigts stoftet efter sjökapten Bernhard Levander, Klintehamn. Samling ägde rum i sorgehuset, där en kort andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Eric Amer, Eksta. I Klinte kyrka, där jordfästningen ägde rum, spelade kantor Nannstedt sorgemusik o. fru Margit Johansson, Klinte, sjöng från läktaren Närmare Gud till dig ... Akten omramades vidare av psalmsång. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Amer. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd till den bortgångnes minne, bland annat nedlade maskinmästare Dagel en krans från sockerbruket i Roma. Den bortgångnes son Nils-Bernhard uttalade ett sista tack och farväl till fadern och till sist sjöng den församlade meningheten »Härlig är jorden ...»Gotlänningen
Tisdagen 23 september 1952
Nr 220
Årgång 69
Lösnummer 20 öre