19520924 - Klintehamn hoppas

Klintehamn hoppas
på mycket folk på
torgdagen.

Torgdagen är inte det samma nu som förr, den kommer att dö ut så småningom, säger man i Klintehamn. Det blir väl här som i Kräklingbo, att det kommer ett 50-tal marknadsbesökare. Man har dock i år tagit extra krafttag för att få en uppryckning till stånd. Man har bl.a. lyckats få hit ett tivoli och med detta räknar man med att åtminstone en masa ungdomar skall dras till Klintehamn fredagen den 26. Köpmännen i samhället ser dock helst att det kommer mycket folk på dagen också, man vill visa sina höstnyheter och naturligtvis, sälja.
Marknadsplatsen ligger, som väl de flesta känner till, på den öppna platsen ,mitt emot biografen. Under den gångna veckan har det arbetats och ordnats, så att allt skall vara klart för en invasion — hoppas man — från socknarna runt omkring.
Den nyaste firman i Klintehamn är Svenssons foto. Det är fotograf Lars Svensson som i somras öppnade en atelje och han har hittills kunnat glädja sig åt mycket folk. Hans specialite är barnfotografering, och för den uppgiften är han också väl utbildad. Han har nämligen arbetat hos Velinders i Stockholm under ett och ett halvt åt, och denna firma anses ju som Sveriges främsta på barnfotografering. Man kan därför ta för givet att många mammor med sina telningar kommer att besöka Svenssons i Klintehamn på torgdagen.Gotlänningen
Onsdagen 24 september 1952
Nr 221
Årgång 69
Lösnummer 20 öre