19520924 - Valborg Anderson

Valborg Anderson


 

Gotlänningen
Onsdagen 24 september 1952
Nr 221
Årgång 69
Lösnummer 20 öre