19520924 - Henry Törnvall. Presentaffär.

Henry Törnvall. Presentaffär.


 

Gotlänningen
Onsdagen 24 september 1952
Nr 221
Årgång 69
Lösnummer 20 öre