19521006 - Gutarnas motortävling

Gutarnas motortävling
efter ett nytt system slog väl ut.

En verkligt originell bana hade tävlingsledningen inom MK Gutarna lagt upp till höstens första stora bilorienteringstävling, som kördes i nattens mörker och på såphala vägar i lördagskväll.
Den 18 mil långa banan hade nämligen lagts som en dubbel 8 med samtidig start för halva antalet bilar i Klintehamn och den andra hälften i Hemse. Banläggaren nr ett i Gutarna, löjtn. Uno Arefeldt, hade t. o. m. räknat ut det hela så finurligt, att samma kontroller kunde användas genomgående och att de båda starthalvorna endast riskerade att mötas på några kilometers allmän landsväg vid Fröjel kyrka. Vidare hade förarsammanträdet slopats och ersatts ined utförliga tilläggsregler, en rationaliseringsåtgärd som välvilligt accepterades av förarna. Den stora fördelen med det här tillvägagångssättet är ju att starttiden förkortas med hälften och vad det betydei förstår nog varje bilorienterare. Inom Sveriges motorfederation har man visat mycket stort intresse för detta nya system och tävlingsledningen i MKG har anmodats rapportera erfarenheterna från lördagskvällens tävling.
I tävlingen startade 29 av 30 anmälda fordon som efter besiktning snabbt kom ut på banan. Pressen hade tillfälle att tillsammans med armsingenjör Olofsson som trivsam och allvetande ciceron åka runt till de mest »utsatta» ställena för att få en blick över situationen. Banan hade, som förut omtalats, formen av en dubbel 8 o. sträckte sig med fyra »öglor» inom ett område begränsat av linjerna Mästerby — Burs — Sproge — Klintehamn — Mästerby. De svarta vägarna intresserade givetvis speciellt en sådan blöt natt och vi fattade också posto vid en kontroll belägen i vägskälet Snoder i Sproge, men vi fick det svaret av flera motorförare att »vi kör hellre på svarta vägar än i såpan ute på landsvägarna». Och det var faktiskt sant, för dels var de svarta vägarna ovanligt bra den här gången, dels märkte vi upprepade gånger att pressbilen slingrade betänkligt på landsvägarna, trots att det satt en fackman och erkänt skicklig förare vid ratten. Vägkanterna var särskilt farliga det fick ett ekipage nogsamt erfara. Det kom nämligen något tillbucklat till kontrollen efter en dikes, körning. De flesta vagnarna klarade sig relativt hyggligt på de sex mil svarta och 12 mil röda vägarna, och de som vid det här laget kan betrakta sig som segrare är Olof Svartz med kartläsare Hultberg GMF. 20 prickar fick de vidkännas följda av Arne Nilsson — S. Johansson GMF, med 28 p. Därnäst kom Sven Palmgren — Allan Eskelund MKG, 30 p.
Som slutomdöme kan sägas att MKG är att gratulera till en väl arrangerad tävling, som även genom banans intressanta uppläggning förde in nya vindar i en annars ganska vanlig och tjatig variationsrutin, som lätt blir följden i ett så begränsat område som Gotland.

Hård mc-tävling med stort manfall.
Samtidigt med biltävlingen hade MKG också anordnat tillförlitlighetstävling för mc med Start och mål i Klintehamn. Banan mätte 9 mil därav 6 mil svarta vägar märkta med pilar och snitsel. 25 mc deltog uppdelade på en tung och lätt klass (mc under 175 cc). För de flesta blev banan något av en mardröm på grund av det slippriga väglaget, och många måste bryta på grund av vatten i magneten. Särskild otur hade Högfeldt — den här gången också — han var tvungen att bryta till följd av en brusten ventil. Dessförinnan låg han bra till och hade alla chanser. De värsta vattenhålen fanns vid Gaiste myr på Lojsta hed, där vägen såg ut som en kanal, och längs kusten, väster Matsarfve i Sproge. Där var banan snitslad rakt ut i den sanka terrängen och mc-förarana berättade att armarna domnat bort efter det att de klarat den persen. Ingvar Byström klarade sig runt med 15 Prickar och segrade därmed i tunga klassen och Hans Lindgren tog — som Vanligt — hem lilla klassen med 23 prickar, men. fick den här gången dela förstaplatsen med Enar Söderberg, också han 23 prickar. Men det kan tilläggas att de som kom runt, oavsett prickar hade utfört något av en prestation.
Gadden.

Bilar: 1) 011e Svartz—C. H. Hultberg, GMF, 20 p., 2) Arne Nilsson—S. Johansson, GMF, 28 p., 3) Sven Palmgren—A. Eskelund, MKG, 30 p., 4) Sven Johansson—R. Olsson, MKG, 31 D. 5) K. G. Johansson—H. Gunnfält, I 18, 33 p.

Mc 175 cc: 1) Ingvar Byström, GMF, 15 p., 2) Sven Andersson, MKG, 23 P.
Mc under 175 cc: 1) Hans Lindgren Jch Enar Söderberg, MKG, 23 p.

Klubblag: Bilar: 1) MKG (Sven Palmgren—Sven Johansson — Sune Larsson) 127 p.Gotlänningen
Måndagen 6 oktober 1952
Nr 231
Årgång 69
Lösnummer 20 öre