19521010 - 19.000 i andelar och anslag till

19.000 i andelar och anslag till
Klintevallen som invigs i vår.

Klintevallen står nu inför sitt fullbordande, och man räknar med att kunna inviga den på våren eller sommaren nästa år, omtalar överlärare Einar Smith. Man har emellertid redan provat d. nya anläggningen o. hade där bl. a. Klintevallens dag, som inbringade en liten nettovinst som kommer väl till pass till idrottsanläggningens underhåll.

Tanken på en idrottsplats i Klintehamn kom redan tidigt på tal. Det var en idrottsplatsförening, som bildades 1939/40, men som lades ner under krigsåren, och sedan återupptogs 1947 och då behandlade frågan om en idrottsplatsanläggning.
Föreningen som sedemera kallades Föreningen Klintevallen u. p. a. har landsfiskal Justus Jakobsson som ordf. och styrelsen består av åtta personer. 1950 påbörjades byggandet på mark som uplåtits av kommunen på 40 år.

Många anslag.
Den ekonomiska frågan har ord nats på så sätt att Klinte kommun har tecknat andelar för 4.000 kr, Klintebys konservfabrik har bidragit med 3.000, KIK med 5.000 vilket utgör summan av en fond som startades för många år sedan. Vidare har riksidrottsförbundet anslagit först 2.000 kr och sedan 5.000 ur fonden för idrottens främjande. Sammanlagt blir det alltså en summa på 19.000 kr. Så har man som sagt anordnat Klintevallens dag och tänker återkomma med, liknande tillställningar, som man hoppas kommer att inbringa en välkommen vinst.

Arbetsutskott har hand om arbetet.
Arbetet med Klintevallen har hafts om hand av ett arbetsutskott på fyra personer ur föreningen.
Arbetet har gått bra, förklarade hr Gösta Johansson, som är med i arbetsutskottet. Det var endast i början som vi hade det lite trassligt. Vi sådde nämligen fotbollsplanen rätt sent och det var dåligt med regn, men nu har det ju regnat desto mera, så det uppväger den första torkan. Vidare var det ett stort dike som gick tvärs över idrottsplatsen, och det var ju lite arbetsamt att fylla igen det.
Fotbollsplanen mäter ungefär 60 X100 m., och kommer nog att bli jämn och fin vad det lider. Något omklädningsrum finns ännu inte på platsen, men man skall flytta över omklädningsrummet från den gamla idrottsplatsen, då det inte används numer. Löparbanorna är gjorda av Kvarntorpsstybb, medan hopp- och kastbanorna är av kolstybb.

Anslag till tennisbanan?
Det är gott hopp om att tennisbanan i Klintehamn också skall bli förbättrad. Riksidrottsförbundet har nämligen föreslagit kmt. att bevilja ett anslag på 2.000 kr till tennisbanan och 1.500 till ett staket.Gotlänningen
Fredagen 10 oktober 1952
Nr 235
Årgång 69
Lösnummer 20 öre