19521013 - Landstingets förvaltningsutskott

Landstingets förvaltningsutskott

har till ordförande återvalt riksdagsman Per Svensson, Stenkyrka, och till vice ordförande landstingsman Wilh. Pettersson, Klintehamn.Gotlänningen
Måndagen 13 oktober 1952
Nr 237
Årgång 69
Lösnummer 20 öre