Landstingets förvaltningsutskott

har till ordförande återvalt riksdagsman Per Svensson, Stenkyrka, och till vice ordförande landstingsman Wilh. Pettersson, Klintehamn.Gotlänningen
Måndagen 13 oktober 1952
Nr 237
Årgång 69
Lösnummer 20 öre