Gotlänningens turistguide.

I DAG
Extra visning av Gotlands Fornsal mellan kl. 17 och 19.
Utfärd mot okänt mål kl. 19.30 (Reso). Dans på Terrassen.
Dans på Kneipp-Byn, bussar från Södertorg.
»Kvällskvitter» på Murgrönan kl. 21, kvartetten Synkopen medverkar. Vattnets temperatur vid Snäckgärdsbaden
är 18 grader.

I MORGON
Utflykt till Hoburgen kl. 9, stadsrundturer kl. 10 och 13, utfärd. till Mästerby—Djupvik kl. 11 (Gotlands turistförening).
Utflykt till Stora Karlsö kl. 9, stadsrundtur kl. 15.30, samkväm kl. 20 (Reso).

VARJE VARDAG
Aftonbön i domkyrkan kl. 20.30 (lördagar helgmålsbön kl. 18).
Konstutställning i rådhuset kl. 15-20 (även söndagar) t. o. m. den 15 juli.Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156
Årgång 69