19520709 - Gotlandsfartygens positioner.

Gotlandsfartygens positioner.
Onsdagen den 9 juli

VISBYFARTYG:
Visby rederi AB, Nils Friberg: M/s Baltica på resa Sundsvall—Kappelshamn. M/s Bardia lossar i Visby.

SLITEFARTYG:
Myrstensrederierna: M/f Dalhem på resa London-Cuba. M/f Othem lossar i Istambul.
Rederi Sven Mattsson: M/f Solklint lastar i Stettin.
Slite Cement AB: M/s Meteor i fart Stora Vika-Södertälje.
Rederi AB Ankaret: M/f Gullö lossar i Köping. M/s Rune på resa Köping-Oaxen. M/f Dirken lossar i Stockholm.

BURGSVIKSFARTYG:
Rederi Victor Hansen: M/f Vale lastar i Bungenäs.Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155
Årgång 69