19520701 - Realskolorna.

Realskolorna.

Teknologie stud. Stig Ahlberg, Visby, har anställts som timlärare vid Oskarsströms kommunala realskola.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69