19520701 - Landstingsanslag.

Landstingsanslag.

Landstingets förvaltningsutskott tillstyrker följande ansökningar av anslag: De Blindas Veckoblad 100 kr, Gotlands döva förening 500, hushållningssällskapet 29.100, Gotlands idrottsförbund 1.000, Gotlands gymnastikförbund till barnläger 500, Föreningen Gotländsk idrott 300, Visby barn- o. upptagningshem 45.700, inköp av hörapparater åt behövande genom Hörselfrämjandet 2.500 och Frälsningsarméns hem i Sylfaste 2.000 kr.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69