19520701 - Civilförsvaret.

Civilförsvaret.

Tjänsten som civilförsvarschef i Gotlands civilförsvarsområde sökes av överstelöjtnant Hjalmar Jeppsson, Visby, kaptenen vid Gotlands artillerikår Gösta Nilsson, Visby, samt av en person som inte önskar få sitt namn publicerat.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69