19520701 - Fördelningen av väganslagen.

Fördelningen av väganslagen.

Regeringen har fördelat ytterligare medel ur olika väg- och brobyggnadsanslag för budgetåret 1952-53: Av anslaget till nyanläggning av bygdevägar får Gotlands län 100.000 kr, av anslaget till byggande av huvudvägar 100.000, av anslaget till ombyggnad av bygdevägar och ödebygdsvägar 100.000, av anslaget till vägbeläggningar 300.000 och av anslaget, till byggande av broar 100.000 kr.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69