19520701 - Trafiktillstånden.

Trafiktillstånden.

Regeringen har ogillat de besvär. Gotlands läns trafikbilägareförening anfört över att småbrukare Edvin Jakobsson i Kräklingbo fått trafiktillstånd för en personbil.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69