19520701 - Dagliga aftonböner i domkyrkan.

Dagliga aftonböner i domkyrkan.

Till Visbybors och turisters tjänst hålls i likhet med tidigare år aftonböner varje vardag kl. 20.30 i domkyrkan under tiden 1 juli-15 augusti. Lördagar utbyts aftonbönen mot ordinarie helgmålsbön kl. 18. Onsdagarnas aftonböner får karaktären av orgelaftnar.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69