19520701 - Förlovning

Förlovning

mellan lantbr. Folke Melin, Levide i Etelhem, och fröken Gunnel Jakobsson, dotter till lantbr. Gunnar Jakobsson, Hallgårds i Alskog.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69