19520701 - Vigsel

Vigsel

Vigsel förrättas i Vall kyrka lördagen den 5 juli, då handlanden Karl-Olof Dahlström, Vall, viges med fröken Sonja Lindqvist, dotter till smedmästare Emrik Lindqvist och hans maka från Alvena i Vallstena.Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69