19520701 - Födelsedagar

Födelsedagar

NITTIOFEM ÅR fyller änkefru Anna Berglund, Suderbys i Dalhem, på torsdag. Hon har i många år tillhört Dalhems missionsförsamling.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på torsdag f. hemmansägaren Johannes Niklas Johansson, Mårtens i Garda. Han har tidigare innehaft en gård i Burs, men sålde den för något år sedan då han flyttade till sin son, lantbrukaren Edvin Johansson, Mårtens, där han nu åtnjuter omvårdnad.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag hemmansägaren. Arvid Hansson, Ringvide i Lärbro. Jubilaren, som är född i Lye, har gjort sig känd som en rejäl och präktig man och är allmänt uppskattad och omtyckt av sin omgivning.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag vägarbetaren John Andersson, Stenstugu i Stånga.

Fru Julia Lindahl, maka till lantbrukaren Edvin Lindahl, Kärna i Burs, fyller på torsdag femtio år. Femtioåringen, som är född i Burs, tillhör bl. a. lutherska syföreningen.



Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148
Årgång 69