19520702 - Auktion i Othem

Auktion i Othem

torsdagen den 3 juli kl. 12.30, varvid fröken Stina Snäckerström, Ytlings, försäljer foderskörden på c:a 30 tld.
Betalningsanstånd till 1 okt. 1952 eller vid anfordran.
Visby 2 juli 1952.
FRITIOF JACOBSSON.Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149
Årgång 69