19520702 - Barnmorskorna.

Barnmorskorna.

Barnmorskorna Ingeborg Hellman och Lisa Berg i Visby har av medicinalstyrelsen utsetts till deltagare i en repetitionskurs för barnmorskor i Stockholm 2-15 mars nästa år.Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149
Årgång 69