19520716 - Järnvägen.

Järnvägen.

Till byråassistent i Ca 23 med t. oförändrad placering har bl. a. konstituerats förste stationsskrivaren vid 37:e driftssektionen, Visby, J. G. F. Kvarnstedt.
— Till stationsinspektor i Ca 25 har konstituerats bl. a. stationsinpektorn i Ca 23 H. P. A. Johansson, Visby.Gotlänningen
Onsdagen 16 Juli 1952
Nr 161
Årgång 69