19520716 - Två vinster till Visby.

Två vinster till Visby.

Vid gårdagens dragning i penninglotteriet gick två 5.000-kronorsvinster till Visby. Den ena, på lottsedel nr 220272, som sålts i Norrbys bokandel, och den andra på lottsedel nr 459466, såld i Stengårds färghandel.Gotlänningen
Onsdagen 16 Juli 1952
Nr 161
Årgång 69