19520716 - Pastor Wik till Karlskrona.

Pastor Wik till Karlskrona.

Pastor Ragnvald Wik i Havdhem har antagit kallelse till pastor i Karlskrona baptistförsamling. Han kommer att hålla sin inträdespredikan där den 12 oktober.Gotlänningen
Onsdagen 16 Juli 1952
Nr 161
Årgång 69