19520716 - Från DM i varpa i Gothem.

Från DM i varpa i Gothem.

Över: En översiktsbild av »slag fältet». Under Bungelaget Nils Nordström, Arne Norman och G. Johansson tar igen sig mellan drabbningarna.

Över: Två färgstarka, kastare,
t. v. Einar Lindahl, Gothem,
och t. h. Knut Johansson,
Bara. Under: IV-flicka koncentrerar
sig under kampen mot Stånga, men
det halp föga, konstaterar
Stångalagets ledare Asta Öström.

Bland de intresserade åskådarna
var Svenska varpaförbundets
ordförande K. E. Smith.Gotlänningen
Onsdagen 16 Juli 1952
Nr 161
Årgång 69