19520716 - Vigde

Vigde

I Hovmanstorps kyrka har vigts järnhandelsbiträdet Bengt-Olof Liljedahl, Klintehamn, och fröken Margareta Nilsson, dotter till lantbr. Otto Nilsson och hans maka, Vigges i Grötlingbo.Gotlänningen
Onsdagen 16 Juli 1952
Nr 161
Årgång 69