ROXY - Dödspatrullen.
Lloyd Bridges, John Greland, Marie WindsorGotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162
Årgång 69