19520717 - Prästerskapet.

Prästerskapet.

Semester har beviljats kyrkoherde A. Wernberg, Othem, 18 juli-3 augusti med kyrkoherde J. Munthén som vikarie samt stiftsadjunkt A. Wiberg 27 juli-8 augusti.
Kyrkoherdetjänsten i Stenkyrka pastorat har kungjorts ledig till ansökan senast den 11 augusti.Gotlänningen
Torsdagen 17 Juli 1952
Nr 162
Årgång 69