19520719 - Skutan blev läck.

Skutan blev läck.

Motorseglaren Carency, hemmahörande i Klintehamn och ägd av H. Ekelund, Tofta, avgick i går från Klintehamn till Norrköping med last av slipers i rummet och ekstockar på däck. Då den kom ut till sjöss blev den emellertialäck och med hjälp av en laxkutter bogserades den in till Västergarn, där den förtöjde vid kajen.Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164
Årgång 69